Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học CEC

Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 02573.836228

Email: cecenglishcenter@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CECPY/